Ευχαριστούμε για τη μεγάλη συμμετοχή στη δράση Read for Good

Εμφανίσεις: 112
Ευχαριστούμε για τη μεγάλη συμμετοχή στη δράση Read for Good
Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους που συνέβαλαν σε αυτή την μεγάλη δράση!! Ο καινούριος χρόνος ας μας φέρει και πάλι ολους κοντά για να καταφέρουμε ακόμα πιο σπουδαία πράγματα!