Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Από το 2015 το σχολείο μας λειτουργεί και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης προσφέροντας πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών για ενήλικες. Τα προγράμματα διδάσκονται από  πτυχιούχους εκπαιδευτές, ειδικά εκπαιδευμένους στη διδασκαλία ενηλίκων.

Ενδεικτικά προγράμματα σπουδών εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

- Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών (52 ώρες)
- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Η/Υ (30 ώρες)

Κάθε ακαδημαϊκό τρίμηνο θα ανακοινώνονται τα προγράμματα σπουδών που πάντα σχεδιάζονται με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.