Πρόγραμμα Σπουδών

Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη στην Κέρκυρα διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών του σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης (Common European Framework of Reference for Languages). Σύμφωνα με το CEFR οι χρήστες μιας ξένης γλώσσας έχουν διαχωριστεί ανάλογα με τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα ανάλογα επίπεδα.

Τα ετήσια προγράμματα σπουδών που προσφέρει το σχολείο μας διαμορφώνονται ως εξής:

Προγράμματα  Σπουδών

Δίγλωσσα Προγράμματα

Play & Learn

Shiny Stars

KIDS I, II, III

KS1

Teens I, II, III

KS2

Exams

KS3

Παράλληλα σχεδιάζουμε εξατομικευμένα προγράμματα για γκρουπ ή μεμομωνομένους μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Πτυχία

Στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη προετοιμάζουμε μαθητές κάθε ηλικίας για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ανάλογα με τις δυνατότητες και τους στόχους τους.
 
Ενδεικτικά οι μαθητές μας οδηγούνται με επιτυχία σε εξετάσεις αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ, όπως Cambridge ESOL, Michigan, PTE, NOCN & City and Guilds.
 
Eπίσης αναλαμβάνουμε την προετοιμασία υποψηφίων Βρετανικών πανεπιστημίων (IELTS).

Πρόγραμμα Σπουδών | Course of Study