Οι χώροι μας

Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη λειτουργεί σε σύγχρονες, πρόσφατα ανακαινισμένες, και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Το σχολείο μας πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας και κατέχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στις πρώτες βοήθειας.
 
Μια βόλτα στους χώρους μας αφήνει την αίσθηση της δημιουργικής μάθησης και της αγάπης για τα παιδιά.

Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας
Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας
Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας
Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας
Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας
Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας Our premises | Οι χώροι μας