Προγράμματα Σπουδών 2016-2017

Εμφανίσεις: 3681

Εδώ και 39 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Είμαστε όμως και ευέλικτοι ώστε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των εκάστοτε μαθητών.

Το πρόγραμμά μας χωρίζεται σε τρεις κύκλους: Kids (τριετές), Τeens (διετές) και Exams ανάλογα με την κατεύθυνση πιστοποίησης που επιλέγει κάθε μαθητής.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κύκλων Bilingual. Oι μαθητές έχουν την δυνατότητα να μελετούν την αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τα πρότυπα του Αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος, μελετώντας όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και μαθηματικά και φυσικές επιστήμες στην αγγλική γλώσσα!

Από το 2006 λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα Play’n’Learn που απευθύνεται σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Με μία συνάντηση την εβδομάδα, η αγγλική γλώσσα γίνεται, κυριολεκτικά, παιχνίδι.

Παράλληλα, λειτουργεί τμήμα για εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο - skills -  ιδανικό για όσους θέλουν να συντηρήσουν την επαφή τους με τα αγγλικά.

Από φέτος θα λειτουργήσουν και θεματικά clubs στην αγγλική γλώσσα. STEM, ART, BOOK CLUBs, τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές μας για περαιτέρω ενασχόληση με την αγγλική γλώσσα, αλλά και την διεύρυνση των γνώσεών τους.

Ενήλικες (επαγγελματίες και φοιτητές) διδάσκονται, επίσης, μεμονωμένα ή σε groups για την επίτευξη των στόχων τους, είτε είναι κάποιο πιστοποιητικό είτε η ενίσχυση των προφορικών δεξιοτήτων.
 
Τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργούν προπαρασκευαστικά μαθήματα εξετάσεων, ενισχυτική διδασκαλία και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στην αγγλική γλώσσα για μαθητές 4-17 ετών.