Νέα Προγράμματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων 2016-17

Zugriffe: 3793

Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον παρέχουμε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων που στόχο έχουν:

- την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη
- την σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων με την εκπαιδευτική διαδικασία
- την  ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης
- τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες: εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
- τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού

Το 2015-2016 λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία τμήματα Δημιουργικής Γραφής. Για το έτος 2016-2017 διοργανώνουμε  σεμινάρια σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

Τεχνολογία: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Χρηση Η/Υ, Social Media, Blogs κ.α
Τέχνη και Πολιτισμός: Φιλοσοφία, Τέχνη, Λογοτεχνία κ.α
Γλώσσα & Έκφραση: Δημιουργική γραφή, Σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας κ.α
Επαγγελματικές δεξιότητες: Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων, Δημιουργία βιογραφικού, Επαγγελματικές Παρουσιάσεις κ.α

Τα προγράμματα κατάρτισης ξεκινούν τον Οκτώβριο 2016. Πληροφορίες και εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.