Γιατί πρέπει το παιδί μου να μάθει ξένες γλώσσες; Πώς θα επιλέξω κέντρο ξένων γλωσσών;

Hits: 3543

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα corfukids.gr τον Σεπτέμβρη 2019

Οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουν ακόμα την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού. Ο χειμώνας φαντάζει ακόμα μακριά … Είναι; Για τους γονείς, δυστυχώς, ο Σεπτέμβρης που πλησιάζει είναι ΄πονοκέφαλος΄ υποχρεώσεων και αποφάσεων για τη σχολική πορεία των παιδιών τους. Για εσάς τους γονείς, λοιπόν, αποφασίσαμε να προσφέρουμε μία λίστα αξιολόγησης ενός κέντρου ξένων γλωσσών, για να ελαφρύνουμε την διαδικασία της ΄έρευνας΄.

Ποια είναι τα οφέλη από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας;

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση ξένης γλώσσας πέρα από τα προφανή (ικανότητα επικοινωνίας με ξένους, κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, κτλ.) προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα: βελτιωμένη σχολική απόδοση, οξύνοια και υψηλότερο βαθμό κοινωνικοποίησης. Έχει αποδειχθεί, ακόμη, ότι η μελέτη μιας ξένης γλώσσας βοηθά τους μαθητές να ασκήσουν κριτική σκέψη. Τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο ή περισσότερες γλώσσες είναι, συνήθως, πιο ευπροσάρμοστα, πιο δημιουργικά και φτάνουν υψηλότερα επίπεδα γνωσιακής ανάπτυξης σε μικρότερη ηλικία σε σύγκριση με τους συνομήλικούς τους που γνωρίζουν μόνο τη μητρική τους γλώσσα.

Επιπλέον, τα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε. Μια ξένη γλώσσα ανοίγει τις πόρτες σε ένα νέο πολιτισμό. Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζουν νέες, πιο σύνθετες ιδέες καθώς εκτίθενται σε πολιτισμικά ερεθίσματα τα οποία δεν τους ήταν γνώριμα έως τότε. Φυσικά, η γνώση μιας δεύτερης (ή τρίτης) γλώσσας προσφέρει στο παιδί σας προβάδισμα και στον ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο. Οι ξένες γλώσσες αυξάνουν τις ευκαιρίες για δουλειά σε τομείς όπως ο τουρισμός, το μάρκετινγκ, οι τηλεπικοινωνίες, η διοίκηση επιχειρήσεων, η έρευνα, η εκπαίδευση κ.α.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν, λοιπόν, το κέντρο ξένων γλωσσών (ΚΞΓ) το οποίο επιλέγουμε θα πρέπει να προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο δε θα έχει μόνο σκοπό την απόκτηση ενός πιστοποιητικού, αλλά και τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Επιλέγοντας ένα ΚΞΓ πρέπει να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας δεν θα αποφοιτήσει απλώς κρατώντας ένα ‘πτυχίο’, αλλά κυρίως ότι θα λάβει μια σφαιρική και παιδαγωγική επιμόρφωση στη γλώσσα και τον πολιτισμό της ξένης γλώσσας.

Με ποια κριτήρια να επιλέξω Κέντρο Ξένων Γλωσσών;

Τα νόμιμα ΚΞΓ είναι αδειοδοτημένα από το κράτος και φέρουν πιστοποιητικό και αριθμό άδειας. Ζητήστε να ενημερωθείτε. Τα ΚΞΓ έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας και ελέγχονται από τον φορέα πιστοποίησης προσόντων ΕΟΠΠΕΠ. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ελέγξετε ποια ΚΞΓ είναι αδειοδοτημένα, μέσω διαδικτύου  https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/learning-institutions/kdvm_search_page

Όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ελέγχουμε πάντα τα εξής:

- Ικανό ανθρώπινο δυναμικό: Επιδιώξτε να μάθετε τα προσόντα και τη διδακτική εμπειρία των καθηγητών, καθώς και το πόσο συχνά επιμορφώνονται και πως ελέγχονται. Θα αισθάνεστε πιο ασφαλείς και αισιόδοξοι για την πρόοδο του παιδιού σας, αν ενημερωθείτε σχετικά με την ποιοτική επάρκεια, την εμπειρία και την μετεκπαίδευση των καθηγητών του ΚΞΓ. Σημαντική είναι, επίσης, η ύπαρξη καθηγητών με γενικότερη αξιόλογη παρουσία, καθώς δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές, ιδίως των μικρότερων ηλικιών. Σε επίπεδο σχέσης γονέων και εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις προκειμένου να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και να εξασφαλίζεται η ομαλή γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

- Υλικοτεχνική υποδομή: δε νοείται αποτελεσματική και ευχάριστη εκπαιδευτική πράξη χωρίς τον ανάλογο αριθμό ευάερων αιθουσών, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων για δραστηριότητες (π.χ. χώρος με ηλεκτρονικούς υπολογιστές). Επίσης, αναζητήστε αισθητικά προσεγμένους χώρους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι και αυτοί επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία και τη μάθηση των μαθητών.

- Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας: δεδομένων των ελλείψεων στη δημόσια εκπαίδευση, αναζητήστε στα ΚΞΓ όλα εκείνα τα διδακτικά μέσα που κάνουν την εκπαίδευση πιο σύγχρονη, ρεαλιστική και ευχάριστη. Επιβεβαιώστε ότι το κέντρο που θα επιλέξετε χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (λειτουργία «έξυπνων» ηλεκτρονικών πινάκων (interactive whiteboards), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χρήση internet κτλ.) τα οποία αποδεδειγμένα ευνοούν τη διαδικασία της μάθησης. Όλα αυτά χρησιμοποιημένα με σαφήνεια και απλότητα, με φαντασία και εφευρετικότητα απλοποιούν πολύπλοκες ιδέες και διεγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή με ευεργετικά για τη μάθηση αποτελέσματα. Επίσης, αποτελούν ένδειξη πως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο εν λόγω σχολείο ενδιαφέρονται και ακολουθούν τις εξελίξεις, και αναζητούν μεθόδους βελτίωσης της μεθοδολογίας τους.

- Μάθημα ξένης γλώσσας … στην ξένη γλώσσα: η ξένη γλώσσα δεν διδάσκεται ως ένα ακόμη «μάθημα». Η γλώσσα είναι επικοινωνία και το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου θα δέχεται συνεχώς ερεθίσματα, τόσο οπτικά όσο και ακουστικά, στην ξένη γλώσσα. Συζητείστε με το διευθυντή σπουδών αν η ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται ενεργά την ώρα του μαθήματος. Σίγουρα θα υπάρξουν και στιγμές χαλάρωσης ή στιγμές που θα πρέπει να γίνονται διευκρινήσεις και ο καθηγητής θα χρησιμοποιήσει τη μητρική γλώσσα, αλλά αυτό δε θα πρέπει είναι ο κανόνας. Εξάλλου, σκοπός δεν πρέπει να είναι «το χαρτί», ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αλλά η ουσιαστική γνώση και η ικανότητα επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα. Οι εποχές αλλάζουν και εάν στη γενιά των παλαιότερων ένα «χαρτί» ήταν αρκετό, σε 10-15 χρόνια που τα παιδιά μας θα βγουν στην αγορά εργασίας τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και οι γνώσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη!

Και όχι, το να γνωρίζεις όλους τους κανόνες γραμματικής, να ‘τελειώνεις’ το βιβλίο ή να ‘λύνεις’ πολλές ασκήσεις δεν αποτελεί στις μέρες μας κριτήριο αξιολόγησης!

- Ομαδική διδασκαλία: η γλώσσα είναι επικοινωνία και η φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι τέτοια, ώστε το μάθημα της ξένης γλώσσας να διδάσκεται καλύτερα σε ομάδα. Σύμφωνα με έρευνες ο ιδεατός αριθμός μαθητών σε μία τάξη ξένης γλώσσας είναι 10-12 μαθητές. Τα παιδιά μαθαίνουν έτσι όχι μόνο να επικοινωνούν, αλλά και να μοιράζονται, να κοινωνικοποιούνται αλλά και να βρίσκονται σε μια συνεχή εγρήγορση και να μην επαναπαύονται. Παράλληλα, δέχονται πάρα πολλά ερεθίσματα στην ξένη γλώσσα, όχι μόνο από τον καθηγητή άλλα και από τους συμμαθητές τους. Τα ολιγομελή τμήματα ή τα ιδιαίτερα αποτελούν ένα μύθο… Λίγα παιδιά μπορεί να σημαίνει, εκτός από περιπτώσεις, πως το συγκεκριμένο κέντρο δεν προτιμάται. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι λόγοι που το μάθημα σε ιδιαίτερο ή κλειστό γκρουπ συνιστάται, κι αυτοί συνήθως είναι είτε λόγω της φύσης του αντικειμένου (π.χ μαθηματικά, φυσική κτλ), είτε για να λύσουν κάποιες συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες.

- Προσεγμένο προφίλ – οργάνωση: είναι μάλλον απίθανο οι γονείς να επιλέξουν για το παιδί τους, ή ακόμη και για τους ίδιους, ΚΞΓ το οποίο δεν έχει με σαφήνεια διατυπωμένους τους βασικούς εκπαιδευτικούς του σκοπούς (π.χ. αν δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή, στις μαθητικές επιδόσεις, κτλ.), τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του και την παράδοσή του στον χώρο από το έτος λειτουργίας του.

- Συνεχής αξιολόγηση: αν και συχνά τρομακτική για τους μαθητές, κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων τους. Οι γονείς, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τον τρόπο αξιολόγησης. Η σοβαρότητα στον τρόπο αξιολόγησης/βαθμολόγησης είναι η επιθυμητή, μιας και σύντομα τα παιδιά θα κριθούν από άγνωστους εξωτερικούς εξεταστές οι οποίοι θα τους απονείμουν και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Προσοχή όμως χρειάζεται και εδώ, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται και στην αναλυτική περιγραφή των δεξιοτήτων ενός μαθητή και όχι μόνο σε ένα βαθμό.

- Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη: μην θεωρήσετε χαμηλότερης προτεραιότητας τη σημασία που αποδίδεται από ένα ΚΞΓ στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, δηλαδή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις ομαδικές εργασίες (projects), τα παιχνίδια, κτλ. Αναζητήστε ΚΞΓ με δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε επιπλέον δραστηριότητες και club.

- Εμπιστευτείτε τους ειδικούς! Όλοι λίγο πολύ έχουμε άποψη για όλα. Σε θέματα όμως εκπαίδευσης των παιδιών μας θα ήταν καλύτερο να συμβουλευτούμε άτομα με γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Οι συμβουλές από ‘φίλους’ καλό θα είναι να συζητούνται και με τους επαγγελματίες του χώρου.

Αν όλα αυτά σας φαίνονται πολύ μακρινά, συνεχίστε τις διακοπές σας, αλλά επισκεφθείτε ξανά το corfukids,gr, ανατρέξτε στο άρθρο ως το Σεπτέμβρη και ξαναδιαβάστε τις συμβουλές μας λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σίγουρα κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας κάποιες ή και όλες θα σας φανούν χρήσιμες!

Γράφει η Πατρίτσια Ανδριώτη

* Πατρίτσια Ανδριώτη, RSA CELTA, B.A, M.Ed

Τελείωσε τις σπουδές της στην Αγγλία, όπου και εργάστηκε σε πολυεθνικό εκδοτικό οίκο ως συντάκτης ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων. Υπήρξε συνιδιοκτήτης και διεύθυνε το εκπαιδευτικό τμήμα της εταιρείας hyphen, υπεύθυνη για την εκπαίδευση και αξιολόγηση καθηγητών αγγλικής γλώσσας, καθώς και για την εκπαιδευτική οργάνωση κέντρων ξένων γλωσσών σε Ελλάδα και Κύπρο. Διδάσκει την αγγλική γλώσσα και αρθρογραφεί στη διδακτική μεθοδολογία. Είναι ιδρυτικό μέλος του φορέα καινοτόμων εκπαιδευτηρίων εla. Στην Κέρκυρα διευθύνει το Andrioti School, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Δια Βίου Μάθησης, όπου σχεδιάζει καινοτόμα προγράμματα σπουδών για μαθητές όλων των ηλικιών.