Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο Σιναράδων και την περιοχή Αερόστατο

Εμφανίσεις: 4366

Το σχολείο μας ξενάγησε αλλοδαπούς που ζουν μόνιμα στην Κέρκυρα στο μουσείο λαογραφίας που ιδρύθηκε από τον κο Πακτίτη Νικόλαο στο χωριό Σιναράδες. Αναφορά έγινε στην ιστορία και τις παραδόσεις, ενώ οι παρευρισκόμενοι γνώρισαν καλύτερα την ιστορία και τον πολιτισμό της Κέρκυρας. Η εισήγηση έγινε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Το γκρουπ επισκέφθηκε επίσης την περιοχή Αερόστατο.

Visit to the Folklore Museum of Central Corfu | Επίσκεψη στο λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων Visit to the Folklore Museum of Central Corfu | Επίσκεψη στο λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων

Visit to the Folklore Museum of Central Corfu | Επίσκεψη στο λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων Visit to the Folklore Museum of Central Corfu | Επίσκεψη στο λαογραφικό Μουσείο Σιναράδων