Καλως ηρθατε

Kαλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδικτυακή κοινότητα του σχολείου μας!

Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη στην Κέρκυρα απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών, οι οποίοι απαιτούν ποιότητα και συνέπεια από το σχολείο τους και δεσμεύεται ως προς:

1.  την παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

2.  την εκπαίδευση των μαθητών σε στρατηγικές μάθησης για να λειτουργούν αυτόνομα και να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν κάθε περίπτωση επικοινωνίας η οποία απαιτεί γλωσσική δεξιότητα, εντός του χώρου του σχολείου, αλλά κυρίως εκτός αυτού.

3.  την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ομαδικές εργασίες και εκδηλώσεις, για την όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή τους.

4.  την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να οδηγηθούν επιτυχώς σε αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας