Συνεργασία μαθητών B junior με σχολεία του εξωτερικού

Zugriffe: 2567
"Collaboration with schools abroad | Συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού

Τα παιδιά της Β Junior έλαβαν μέρος σε ένα project με θέμα Christmas Traditions in Greece.

Η εργασία αυτή εστάλη σε σχολεία του εξωτερικού και αντίστοιχα τα παιδιά των σχολείων αυτών μας έστειλαν τις δικές τους εργασίες.

Τα παιδιά:

- έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες

- έγραψαν στα αγγλικά μια συνταγή για ένα παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, τους κουραμπιέδες

- μίλησαν για τις παραδόσεις μας και για το λόγο που τους αρέσουν οι γιορτές, και τέλος

- τραγούδησαν τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε, για να σταλεί στο άλλα σχολεία. Εκδηλώσεις σαν κι αυτή ενισχύουν την πολυπολιτισμικότητα των παιδιών.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση.