Απονομή πιστοποιητικών 2008

Zugriffe: 2766

Απονομή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις όλων των επιπέδων τον προηγούμενο Ιούνιο. Και τότε το σχολείο μας είχε 100% επιτυχία.