Επιμόρφωση καθηγητών 2019

Zugriffe: 347
Training day for teachers

Το Σαββατοκύριακο οι καθηγήτριες γίνονται ακόμα καλύτερες, επιμορφωνονται, οργανώνονται, μοιράζονται για να απολαύσουν οι μαθητές μας ακόμα καλύτερη εκπαίδευση!

#andriotischool #cpd #training #notjustenglish #eltnews