Επίδειξη διαδραστικού πίνακα

Zugriffe: 2131

Oι γονείς των τάξεων Α senior είχαν την ευκαιρία για μια πρώτη γνώριμα με το πρωτοποριακό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε μέσω του διαδραστικού πίνακα. Για πρώτη χρονιά το 2008 χρησιμοποιήσαμε αυτό το νέο τεχνολογικό μέσο και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά.